Bizden Haberler

2020’nin Son Aylarında Neler Yaptık?

KİH-YÇ olarak 2020’nin son 3 ayında gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan bazılarını, Mor Bülten için derledik. 

Roman Kadınların Güçlendirilmesi Projesi’ne destek verdik
Geçtiğimiz aylarda Türkiye Aile Planlaması Vakfı (TAPV) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) iş birliğinde gerçekleştirdiği Roman Kadınların Güçlendirilmesi Projesi kapsamında sahadaydık. 19 Ekim 2020’de İBB’ye bağlı İstanbul Aile Danışma ve Eğitim Merkezleri’nde görevli 15 personelin dahil edildiği Kadın Sağlığı Eğitim Programı Eğitici Eğitimi kapsamında eğitici adaylarına yönelik “Sosyal ve Ekonomik Haklar” oturumunu gerçekleştirdik. Online olarak gerçekleştirilen bu eğitici eğitiminin ardından aynı proje kapsamında Silivri, Bütükçekmece, Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde Roman kadınların katıldıkları sosyal ve ekonomik haklar konulu 9 buluşma gerçekleştirdik. Her biri 2 saat süren bu buluşmalarda kadınlarla haklarımızı ve hak ihlallerini tartıştık. Tüm katılımcılarla Haklarımız Var! kitapçık serisini ve Mor Bülten’i paylaştık.      

İllüstrasyon: Semih Özkarakaş

Dayanışma Sınır Tanımaz Paneli’ni gerçekleştirdik
Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği ve Kaos GL Derneği olarak, son yıllarda dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek daha örgütlü bir şekilde karşımıza çıkan ve toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtı olduğunu ifade eden, sağ muhafazakâr hareketlere karşı feministler ve LGBTİ+ aktivistleri olarak nasıl ortak mücadele yürüteceğimizi konuşmak üzere ilk olarak 2019’da 8-9 Kasım tarihlerinde İstanbul’da Dayanışma Yaşatır Çalıştayı’nda bir araya gelmiştik. Üyesi olduğumuz Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu’nun (CSBR) her yıl 9 Kasım’da gerçekleştirdiği Ortak Mücadele Hep Birlikte Kampanyası kapsamında başlattığımız iş birliği ve dayanışmamızı 2020’de de sürdürdük. Çalıştayda kendimize çıkardığımız yol haritası doğrultusunda “Dayanışma Yaşatır” demeye devam ettik ve bu kapsamda 22 Ekim 2020 tarihinde Diyanet’in Hutbesi Medyaya Nasıl Yansıdı? başlıklı bir medya çalıştayı gerçekleştirdik. 9 Kasım’da da, dünyanın farklı ülkelerinden 150’den fazla katılımcıyla Dayanışma Sınır Tanımaz panelinde sınırları aşan dayanışma ihtimallerini konuştuk. 

Kaos GL’den Aylime Aslı Demir’in açılışını yaptığı etkinliğin ilk oturumunda Brezilya’daki Fé.ministas örgütünden Bruna David, Rusya LGBT Ağı’ndan Svetlana Zakharova ve Südertörn Üniversitesi’nden Elzbieta Korolczuk konuştu. Oturumun kolaylaştırıcılığını KİH-YÇ’den Berfu Şeker üstlendi. Panelin ikinci oturumunda ise Göteborg Üniversitesi’nden Olga Sasunkevich, Meksika’dan kesişimsel feminist aktivist Marisol Ruiz Celorio ve Avrupa Lezbiyen* Konferansı’ndan (EL*C) Leila Lohman konuşmacı olarak yer aldı. Oturumun kolaylaştırıcılığını Kaos GL’den Yıldız Tar üstlendi. Kadın ve LGBTİ+ haklarına yönelik küresel saldırılar artmış olsa da, tabandan gelen değişim, dönüşüm isteğinin ve dünyanın farklı yerlerinde şartlar ne kadar zor olursa olsun mücadele etmekten vazgeçmeyen hareketlerimizin stratejileri konusunda deneyim alışverişinde bulunmak, geçirdiğimiz bu sıkıntılı günlerde hepimize umut oldu. Panel konuşmalarını ve tartışmaları özetleyen sonuç raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

Kepez Belediyesi ile KİHEP Protokolü imzaladık
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde canlı bağlantı aracılığıyla Çanakkale Kepez Belediyesi ile KİHEP protokolümüzü imzaladık. Başkanlıkta gerçekleşen imza törenine Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği adına danışmanımız Nigar Etizer Karacık ile protokolün imzalanması için belediyeye talep götüren KİHEP Kepez Grubu, Çanakkale Elder ve diğer kadın örgütlerinin temsilcileri katıldı. Zoom üzerinden gerçekleşen canlı bağlantıyı dernek ekibimizin yanı sıra çeşitli illerden KİHEP eğiticilerimiz ve Çanakkale’de KİHEP’e katılmış olan birçok kadın takip etti. Pandemi koşulları altında kadın dayanışmasını büyüttüğümüz bir etkinlik oldu. Bunu mümkün kılan Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan’a, Kepez Belediyesi’nde görevli eğiticimiz Filiz Yıldız Arçukoğlu’na ve tüm Çanakkaleli kadınlara teşekkür ederiz. KİHEP protokolü imzalayan belediye sayısının Kepez Belediyesi ile birlikte 16’ya çıktığını da mutlulukla belirtmek isteriz.     

İstanbul Sözleşmesi Yaşatır Broşürlerini Türkiye’nin her yerine ulaştırdık
2020 yılı boyunca devam eden İstanbul Sözleşmesi tartışmaları kapsamında İstanbul Sözleşmesi’ni herkes için anlaşılabilir kılmak ve doğru bilgiyi ulaştırmak için kadın hareketi ile birlikte uzun bir kampanya süreci yürüttük. 25 Kasım etkinliklerinin bir parçası olarak, hazırladığımız içerikleri bir broşürde topladık. “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Neden İstanbul Sözleşmesi’ne İhtiyacımız Var?” broşürümüzü 20.000 adet bastırarak Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın örgütlerine ve belediyelere dağıttık. Ayrıca Çankaya, Gaziemir, Sarıyer ve Kepez Belediyeleri kendi çalışmaları kapsamında broşürümüzün basımını yaparak dağıttılar. Broşürlerden talep etmek için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seminerleri’nde buluştuk
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğimiz çerçevesinde belediyede görevli müdür ve müdür yardımcıları ile online Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seminerleri gerçekleştirdik. Platform olarak İBB’ye ait sanal sınıfın kullanıldığı bu seminere toplam 224 kişi katıldı. 7-11 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanan bu seminerler her biri 2 saat süren toplamda 10 oturumda uygulandı. Bu iş birliğine önümüzdeki günlerde de devam edeceğimizi umuyor ve seminerlerimize katılan tüm İBB personeline teşekkür ediyoruz.

CİSÜ Platformu ile birlikte Uluslararası Ağ Deneyimleri Webinarları’nın ilki olan Kesişimsel Feminist Ağlar ve Cinsel ve Bedensel Haklar Webinarı’nı gerçekleştirdik
Üyesi ve proje ortağı olduğumuz, sekretaryası TAPV tarafından yürütülen CİSÜ Platformu (Cinsel Sağlık & Üreme Sağlığı Hakları Platformu) bünyesinde, Uluslararası Ağ Deneyimleri Webinarları’nın ilkini 16 Aralık 2020’de 50’den fazla katılımcıyla gerçekleştirdik. Amacımız, bu webinarlar aracılığıyla dünyada cinsel sağlık ve doğurganlık sağlığı ve hakları alanında çalışan sivil toplum ağları ile Türkiye’deki aktivistleri bir araya getirmek. Alandaki farklı yapıya sahip ağların işleyişlerini, savunuculuk çalışmalarını, karşılaştıkları zorlukları ve çözüm stratejilerini paylaşacağımız webinarlar aracılığıyla ağlar arası dayanışmayı güçlendirilmeyi hedefliyoruz.

Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu’ndan (CSBR) Rima Athar ve Cinsellik ve Doğurganlık Adaletinin Sağlanması Ağı’ndan (Realizing Sexual and Reproductive Justice [Resurj]) Mari-Claire Pierce’ın katıldığı webinarda konuşmacılar cinsel ve bedensel haklar alanında çalışan feminist ağların öncelikli çalışma konuları ve yöntemleri, katılım mekanizmaları ve ağ içi karar alma süreçlerine odaklanan savunuculuk yöntemleri ile elde ettikleri kazanımlar hakkında bilgi paylaşımında bulundular. Webinarda farklı coğrafyalarda cinsel ve bedensel haklar alanında karşılaşılan zorluklar, bunları aşma stratejileri, ağ olarak çalışmanın zorlukları ve güçlü yanlarının yanı sıra pandemi koşullarının ağ işleyişine etkileri konuşuldu. Uluslararası Ağ Deneyimleri Webinarları 2021’de devam edecek. 

Dijital Seminer içeriklerimiz tamamlandı
Mor Bülten’in bir önceki sayısında üzerinde çalıştığımızı aktardığımız seminer içeriklerini tamamladık. Dijital platformlarda uygulanmak üzere yedi farklı seminer içeriği hazırladık. Eğiticilerimiz ile gerçekleştireceğimiz oryantasyon çalışmasının ardından uygulamasını yaygınlaştıracağımız bu seminerlerin başlıkları şöyle:

  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Temel Kavramlar
  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Haklarımız 
  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Çocukluk Süreçleri 
  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Aile İçi İlişkiler 
  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
  • Sosyal ve Ekonomik Haklarımız
  • Kadınlar, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seminerleri Oryantasyonunu gerçekleştirdik
KİHEP eğiticileri ile 19, 20 ve 26 Aralık 2020 tarihlerinde Zoom üzerinden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seminerleri Oryantasyonu’nu gerçekleştirdik. 13 şehirden 42 KİHEP eğiticisinin katıldığı oryantasyonda, 2021 yılında dijital ortamda uygulanacak olan yedi farklı seminerin içeriklerini eğiticilerimiz ile paylaştık. Covid-19 salgını sebebiyle ara vermek zorunda kaldığımız seminer faaliyetlerimizi eğiticilerimizin de desteğiyle 2021’de dijital ortamda telafi etmeyi amaçlıyoruz.

37. Sayıyı Görüntüle >

Yorumları Görüntüle

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Copyright © 2020 Kadının İnsan Hakları. Tüm Hakları saklıdır.
Mor Bülten, Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği'nin süreli yayınıdır. Mor Bülten'de yazar ismi ile yayınlanan yazılardaki görüşler yazara aittir ve bunların derneğimizin görüşlerini yansıttığı anlamına gelmemektedir.

Yukarı