Bizden Haberler

2022’yi Ardımızda Bırakırken Bu Yılın İkinci Yarısında Neler Yaptık?

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Kadına Yönelik Şiddet ve İstanbul Sözleşmesi Raportörü Zita Gurmai ile bir araya geldik 

Avrupa Kadın Lobisi tarafından organize edilen ve insan hakları örgütleri ve kadın hakları örgütlerinden temsilcilerin yer aldığı toplantıda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Kadına Yönelik Şiddet ve İstanbul Sözleşmesi Raportörü Zita Gurmai ile bir araya geldik. Raportöre çalışmalarımız hakkında bilgi vermenin yanı sıra İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme sonrası uygulamadaki güncel durum ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik saldırılar hakkında bilgi ve deneyim aktarımında bulunduk.

Direnişimiz Yasaklanamaz! Onur Haftası yasaklarını dayanışmayla alt ettik 

Kaos GL ile ODOS (One Day One Struggle) kampanyası dahilinde 2019’dan beri birlikte yürüttüğümüz Dayanışma Yaşatır etkinliklerimiz kapsamında 2022 Onur Haftası’nda kadın düşmanı, mülteci karşıtı ve trans dışlayıcı söylem ve politikaların feminist ve LGBTİ+ politikaları üzerindeki etkilerine ilişkin “Bildiğimiz Dünyanın Sonunda Toplumsal Cinsiyet Karşıtı İdeolojilere Meydan Okumak” başlıklı yüzyüze bir etkinlik planladık. Onur Haftası kapsamında kapalı mekanlar da dahil olmak üzere her türlü etkinliğin yasaklanması üzerine bu etkinliğimizi aynı gün Kıraathane’de düzenlenen ve Evren Savcı ve Sinan Göknur’un konuşmacı olduğu “Otoriter Muhafazakârlık ve Feminist ve Queer Hareketler” etkinliği ile birleştirerek gerçekleştirdik.  Ayrıca, Onur Yürüyüşü ve Haftası’na yönelik yasaklar, gözaltılar ve polis şiddeti üzerine “Direnişimiz Yasaklanamaz” başlıklı bir bildiri yazdık. Bildiriyi İngilizce’ye çevirerek uluslararası ağlarda da paylaştık.

Birleşmiş Milletler Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet, Sebepleri ve Sonuçları Özel Raportörü ile hazırlayacağı Türkiye Raporu için görüşmelerde bulunduk

Birleşmiş Milletler Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet, Sebepleri ve Sonuçları Özel Raportörü Reem Alsalem Haziran 2023 tarihinde İnsan Hakları Konseyi’ne sunacağı Türkiye özel raporunun hazırlığı için Temmuz 2022’de Türkiye’de bir dizi saha ziyareti gerçekleştirdi. Biz de BM Kadına ve Kız Çocuklarına Karşı Şiddet Özel Raportörü Reem Alsalem’in Türkiye ziyareti kapsamında ayrıntılı bir yazılı katkı hazırlayarak Raportör Alsalem ile özel bir görüşme gerçekleştirdik. Özel Raportör ile yaptığımız görüşmeye ve Türkiye özel raporuna ilişkin daha detaylı bilgileri paylaştığımız yazımızı inceleyebilirsiniz.

The Safe Abortion Action Fund (Güvenli Kürtaj Eylem Fonu) tarafından kürtaj hakkı mücadelesi üzerine düzenlenen atölyeye katıldık

The Safe Abortion Action Fund (Güvenli Kürtaj Eylem Fonu) güvenli ve yasal kürtaj hakkına odaklanan uluslararası bir fon örgütü. Kürtajın damgalanmasını ortadan kaldırmayı ve marjinalleştirilmiş topluluklar başta olmak üzere herkesin cinsel sağlık, üreme sağlığı ve kürtaj hakkına erişebilmesini amaçlayan SAAF, bu alanda çalışan Küresel Güney’deki kuruluşlara destek sağlıyor. Üç gün süren atölyede, önümüzdeki iki sene boyunca destek verecekleri Küresel Güney’deki ülkelerden gelen farklı sivil toplum kuruluşlarıyla Kenya’nın Nairobi şehrinde bir araya geldik. Türkiye dışında Nijerya, Kenya, Namibya, Ruanda, Filipinler, Jamaika, Hindistan, Bangladeş’ten gelen kurumlarla ülkelerimizdeki kürtaj, cinsel sağlık ve üreme sağlık hizmetlerinin durumunu ve koşullarını konuştuk. Her ülkeye özgü mücadele yöntemleri ve deneyimlerin paylaşıldığı atölyede önümüzdeki iki sene boyunca yapacağımız aktivitelere yönelik sunumlarımızı yaptık. 

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği olarak Mor Çatı ve Women on Web ile birlikte Türkiye’de kürtaj hizmetlerine erişime yönelik geliştirdiğimiz projenin detaylarını ilerleyen günlerde sizinle paylaşacağız. 

CİSÜ Platformu ile birlikte 2 farklı Uluslararası Ağ Deneyimleri Webinarları düzenledik

Türkiye Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Platformu (CİSÜ) ile ortaklaşa düzenlediğimiz ve cinsel haklar, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları alanında çalışan uluslararası sivil toplum örgütleri ile bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulunduğumuz Uluslararası Ağ Deneyimleri Webinarları’mızın Temmuz ayında 3’üncüsünü, Ekim ayında da 4’üncüsünü düzenledik. Temmuz ayında düzenlediğimiz webinarda Hindistan merkezli feminist insan hakları örgütü CREA ile sakatlık ve cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarının kesişimselliği üzerine CREA ekibinin faaliyetleri ile bilgi ve deneyimlerini dinledik. Ekim ayında ise bu kez güvenli ve yasal kürtaj hakkına odaklanan tek uluslararası fon kuruluşu olan SAAF’tan (Güvenli Kürtaj Eylem Fonu) Laura Hurley ile küresel güvenli kürtaj hareketinde ağ oluşturma ve dayanışma pratiklerini ve stratejilerini tartıştık.

İZSU ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seminerlerini gerçekleştirdik

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği doğrultusunda 28 Temmuz 2022 tarihinde İZSU personeli 80 kişiyle her biri dört saat olmak üzere iki Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Semineri gerçekleştirdik.

İZSU Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ve Eğitim Şube Müdürlüğü’ne ve tüm katılımcılara teşekkürler.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seminerleri Oryantasyon Çalışması’nın ilki tamamlandı

KİHEP Eğiticilerine yönelik ilk Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seminerleri oryantasyon çalışmasını İzmir’de gerçekleştirdik. 10 KİHEP eğiticisinin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz 2 günlük oryantasyon sonrasında seminer uygulayıcısı da olan eğiticilerimize program içeriklerini teslim ettik. 

İstanbul Sözleşmesi’ne odaklandığımız sitemiz istanbulsozlesmesi.org yayında!

İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye’de yürürlüğe girmesinin yıl dönümü olan 1 Ağustos tarihinde İstanbul Sözleşmesi’nin hazırlanması, Türkiye’nin sözleşmeye taraf olma süreci, İstanbul Sözleşmesi İzleme Platformu’nun kuruluşu ve çalışmaları, sözleşme ile ilgili temel doküman ve raporlar, dernek olarak sözleşme ile ilgili ürettiğimiz görsel, işitsel materyaller ile Türkiye’nin sözleşmeden çekilme sürecine ilişkin bilgi ve belgeleri toparladığımız bir web sitesi oluşturma çalışmalarımızı tamamladık ve sitemiz https://istanbulsozlesmesi.org’u yayına aldık. Aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme sürecinde gün gün yaşananları kayıt altına aldığımız kronoloji bölümünü de yeni gelişmelerle güncelledik.

13. KİHEP Eğitici Eğitimi gerçekleşti

Derneğimiz, 13. KİHEP Eğitici Eğitimi’ni, 12-25 Eylül 2022 tarihleri arasında belediyeler, kadın örgütleri ve çeşitli alanlarda çalışan sivil toplum örgütlerinden gelen 23 kişinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Eğitici Eğitimi’ne Ankara Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Çukurova Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Ayvalık Belediyesi, Bursa Nilüfer Belediyesi, Mersin Tarsus Belediyesi, Mersin Günebakan Kadın Derneği,  Antalya Mor Dayanışma, Ankara Barosu, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) Genel Merkez, Çorum ve Denizli şubeleri, Hayata Destek Derneği, Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği, İnsan Hakları Derneği Batman ve Hakkari şubelerinden temsilciler katıldı.

Böylece, KİHEP Eğitici Eğitimlerinden yararlanan kişi sayısı 300’ü aştı ve bu yolla KİHEP’i yerelde uygulayacak olan program ortaklarımızın sayısı da artmış oldu.

Kadınların Üreme Sağlığı Hizmetleri ve Kürtaj Deneyimleri araştırmasında öne çıkan bulgulardan derlediğimiz video yayında!

Kadınların Üreme Sağlığı Hizmetleri ve Kürtaj Deneyimleri araştırmasında öne çıkan bulgulardan derlediğimiz videoyu 29 Eylül Güvenli Kürtaj Günü’nde sosyal medya hesaplarımız ve mail grupları aracılığıyla yaygınlaştırdık. Bu vesileyle sizlere bu bulgulardan birkaçını yeniden hatırlatmak isteriz: 

Kadınlar kürtajın bir seçenek olarak var olması gerektiği konusunda hemfikir ve kürtajın erişilebilir olmasını istiyor. Kadınlar “Kürtaj kadının kararıdır.” diyor.

Kürtaja ilişkin düzenleme ve uygulamalara dair bilgilere ulaşılabilecek kaynak çok az. Bilgi kaynağı genelde kadınların kendilerinin ve yakınlarının deneyimleri, bunu da internet takip ediyor.

Kadınlar, resmi sağlık sistemi içinde mahremiyetlerinin korunmayacağından endişeli. Devlet hastanelerinde ve bazı özel hastanelerde bedenlerine, kararlarına ve mahremiyetlerine saygı gösterilmediğini dile getiriyor.  

Kürtaj yasal ama erişilebilir değil, devlet kurumları sorumluluklarını yerine getirmeli.

Sağlık çalışanları ve kadınların, Dünya Sağlık Örgütü’nün temel ilaçlar listesine aldığı kürtaj hapları hakkında neredeyse hiç bilgisi yok. Evde güvenli düşük imkanı sağlayan bu ilaçların eczanelerde satışı Türkiye’de 2012 yılından beri yasak.

Videonun İngilizce altyazılı tamamına buradan ulaşabilirsiniz: 

Tanıtım videomuz ve Nafaka Hakkı ile İlgili Veriler videomuz görme engelli takipçilerimiz için sesli betimleme yapılmış versiyonlarıyla yayında!

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği tanıtım videomuz ve Nafaka Hakkı ile İlgili Veriler videomuzun görme engelli takipçilerimiz için sesli betimleme yapılmış versiyonlarını Sesli Betimleme Derneği’nin de katkılarıyla hazırladık. 

KİH-YÇ tanıtım videomuz:

Nafaka Hakkı ile İlgili Veriler videomuz:

İsveç Büyükelçiliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen Wikigap atölyesine katıldık 

WikiGap, dünyanın en büyük çevrimiçi ansiklopedisi olan Vikipedi’de kadınların temsilini geliştirerek interneti cinsiyet açısından daha eşit bir platform haline dönüştürme çabasıdır.

Vikipedi’de 1,7 milyon biyografi bulunuyor ama bunların sadece %20’si kadınlarla ilgili. Bu durum, önemli başarılar elde etmiş kadınlar hakkındaki bilgi eksikliğini,  kadınların medyadaki sınırlı görünürlüğünü ve halk tarafından elde edilebilen bilginin sınırlarını gösteriyor. WikiGap etkinliği de bu boşluğu doldurmayı hedefliyor.

Biz de Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği olarak 8 Ekim günü İsveç Büyükelçiliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen Wikigap atölyesine katılarak hem Vikipedi’deki içerik üretim süreçleri ve cinsiyet uçurumu hakkında bilgilendik hem de Vikipedi’ye içerik üreterek bu uçurumun kapanması konusunda bir adım attık. 

Bu Kalabalığı Hatırla: İstanbul Sözleşmesi belgeselimiz 11. Kuirfest kapsamında festival izleyicileriyle buluştu

Feminist hareket tarihinde köşe taşı niteliğinde olan kampanyalarımızı yeniden hatırlamak ve yıllar geçtikçe büyüyen mücadelemizde birlikte oluşturduğumuz kalabalıklarla hafızalarımızı ortaklaştırmak için başladığımız bir sözlü tarih projesi “Bu Kalabalığı Hatırla” belgesel serimizin ilk bölümü olan “Bu Kalabalığı Hatırla: İstanbul Sözleşmesi” 11. Pembe Hayat KuirFest kapsamında festival izleyicileriyle buluştu. Özel gösterimin ardından belgesel yönetmenleri Vuslat Karan ve Burcu Melekoğlu’nun ve belgeselde yer alan gazeteci Yıldız Tar ve ekibimizden Berfu Şeker ve İrem Gerkuş’un katılımıyla düzenlenen söyleşide İstanbul Sözleşmesi’nin geçmişi ve Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesiyle birlikte kadın ve LGBTİ+’ların temel yaşam haklarına yönelik artan baskı ve saldırılara dair konuştuk.

Avrupa Birliği Komisyonu 2022 Türkiye raporuna ilişkin bilgi notu hazırladık

Ekim ayında yayınlanan Avrupa Birliği Komisyonu 2022 Türkiye Raporu’nda toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları, örgütlenme ve barışçıl gösteri hakkı, ifade özgürlüğü ve LGBTİ+ haklarına ilişkin yer verilen tespit ve önerileri derlediğimiz bir bilgi notu hazırladık. Bu bilgi notunu kadın ve LGBTİ+ hareketi bileşenleri arasında yaygınlaştırdık. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan 140 sayfalık raporda Türkiye’de insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanında demokratik gerilemenin sürdüğü ve demokratik kurumlarının işleyişinde ciddi eksiklikler bulunduğuna ilişkin bir dizi önemli tespit yer alıyor.

“Erkek Şiddeti Nedir?” içeriğimiz Çanakkale sokaklarında!

Geçtiğimiz sene 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nü de içinde barındıran kasım ayı boyunca sosyal medyada paylaşmak üzere hazırladığımız erkek şiddetine yönelik bilgilendirici içeriklerimizi farklı formatlarda yaygınlaştırmaya devam ettik. ELDER, Kepez Özgür Kadın Dayanışması, Çanakkale Belediyesi ve Kepez Belediyesi desteğiyle “Erkek Şiddeti Nedir?” içeriklerimiz Kepez ve Çanakkale’nin merkezindeki otobüs duraklarında ve raketlerde yer aldı.

CİSÜ Platformu ile Brüksel’e çalışma ziyareti gerçekleştirdik.

27 – 30 Kasım tarihleri arasında CİSÜ platformu ile birlikte platformun cinsel sağlık, üreme sağlığı ve hakları alanında yaptığı savunuculuk çalışmalarını, platformun örgütsel yapısını, iletişim faaliyetlerini aktarmak ve iş birlikleri gerçekleştirmek üzere bir çalışma ziyareti gerçekleştirdik. SPOD ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’ndan temsilcilerin de katıldığı toplantılarda Avrupa Komisyonu’nun dış ilişkilerle ilgilenen birimleriyle görüştük. Platformun ürettiği bilgilere ve Türkiye’de cinsel haklara erişim bağlamında geliştirilecek politikalara değindiğimiz toplantıların yanı sıra alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla da görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye’de sağlık politikaları, HIV+’le yaşayanların haklara erişimi, kadına yönelik şiddet ve kürtaj hakkına erişim gibi konuların da aktarıldığı görüşmelerde yeni iş birliği fırsatları ve birlikte yol alma stratejileri üzerine konuşma fırsatı edindik.

12. KİHEP Eğitici Eğitimi Değerlendirme ve Gelecek Planlanma Toplantısı gerçekleştirildi

30 Kasım – 2 Aralık 2022 tarihleri arasında 12. KİHEP Eğitici Eğitimi’ne katılan eğiticilerimizle bir araya geldik. Son bir yıllık süreci değerlendirdiğimiz, KİHEP’i daha fazla kadına ulaştırabilmek için stratejilerimizi belirlediğimiz toplantıda, ilk grup çalışmalarını tamamlayan arkadaşlarımıza KİHEP eğitici belgelerini teslim ettik.

42. Sayıyı Görüntüle >

Yorumları Görüntüle

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Copyright © 2020 Kadının İnsan Hakları. Tüm Hakları saklıdır.
Mor Bülten, Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği'nin süreli yayınıdır. Mor Bülten'de yazar ismi ile yayınlanan yazılardaki görüşler yazara aittir ve bunların derneğimizin görüşlerini yansıttığı anlamına gelmemektedir.

Yukarı