Bizden Haberler

2023’ün İlk Aylarında Gündemimizdekiler ve Çalışmalarımız

“Anayasa Değişikliğine Hayır!” kampanyamızı yaygınlaştırdık
171 kadın ve LGBTİ+ örgütünün imzacı olduğu eşitliğe aykırı ve ayrımcı Anayasa teklifi değişikliği hakkındaki metnimizi ve sözümüzü sosyal medyada ve televizyon kanallarında yaygınlaştırdık. Kadınlar ve LGBTİ+’lar olarak Anayasa değişikliğine neden hayır dediğimizi ve muhalefetin de neden hayır demesi gerektiği hakkında görseller ve bir video hazırladık. Ayrıca hazırladığımız bant reklam gün içerisinde üç televizyon kanalında yayınlandı. Yaptığımız kampanya televizyon ve sosyal medya kanalları aracılığıyla on binlerce kişiye ulaştı.

BM Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörü ile güncel gelişmeleri paylaştık
Birleşmiş Milletler Kadına ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet, Nedenleri ve Sonuçları Özel Raportörü Reem Alsalem’in, Haziran 2023’te Birleşmiş Milletlerin Cenevre’deki merkezinde gerçekleşecek olan İnsan Hakları Konseyi 53’üncü oturumunda sunmak üzere hazırladığı Türkiye raporu için yazılı katkılarımızı iletmiş, Özel Raportör ile Haziran 2022’de İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz yüz yüze toplantımızda da kendisine görüşlerimizi ayrıntılı bir şekilde aktarmıştık. Raportörün Türkiye ziyaretinden sonra geçen 6 aylık süre içinde Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yaşanan güncel gelişmeler hakkında Özel Raportör’ü bilgilendirmek amacıyla bir çevrimiçi toplantı düzenledik. Çeşitli feminist ve LGBTİ+ örgütlerinden temsilcileri de davet ettiğimiz toplantıda, BM Özel Raportörü Alsalem’i yerel feminist ve LGBTİ+ örgütlerle buluşturarak Türkiye raporuna eklemek üzere toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki güncel gelişmeler hakkında raportörü bilgilendirdik ve taleplerimizi ilettik.

KİHEP grup çalışmaları Türkiye’nin dört bir yanında devam ediyor

KİHEP eğiticilerinin ve partner kurumların destekleri ile birçok ilde KİHEP grup çalışmalarını yürütmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda biz de 2022 yılında eğitici eğitimini tamamlayan arkadaşlarımızın ilk grup çalışmalarına süpervizyon ziyaretleri gerçekleştiriyor ve sahada kadınlarla buluşuyoruz.

Geçtiğimiz dönemde Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkez, Denizli ve Eskişehir şubeleri, Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği, Antalya Mor Dayanışma, İnsan Hakları Derneği Hakkari ve Batman şubeleri, Mor Dayanışma Kadın Derneği (İstanbul), Ayvalık Belediyesi Kadın Danışma Merkezi (Balıkesir) ve Günebakan Kadın Derneği’nde (Mersin) devam eden KİHEP grupları ziyaret ettik. Grup çalışmalarını yürüten sevgili eğiticilerimize ve bizleri ağırlayan kadınlara çok teşekkür ederiz. 

Deprem bölgesine ziyaretlerimizin akabinde depreme ilişkin birincil gözlemlerimizi ve acil taleplerimizi içeren bir bilgi notu hazırladık

6 Şubat depremlerinin akabinde deprem bölgesine yaptığımız ziyaretlerin ışığında deprem sonrası sürece ilişkin birincil tespitlerimizi ve acil taleplerimizi içeren bir bilgi notu yayınladık. Resmi rakamlara göre elli binden fazla insanın yaşamını yitirdiği depremlere ilişkin ilk 72 saatte afet yönetiminde yaşanan aksaklıklara değindiğimiz bilgi notunda, afet yönetiminde yaşanan koordinasyonsuzlukların özellikle kadınlar, çocuklar, LGBTİ+’lar ve mülteciler için krizi ve hak ihlallerini daha da derinleştirdiğini ve cinsel şiddet başta olmak üzere toplumsal cinsiyet temelli şiddete karşı daha da korunmasız kıldığına değinerek kadın ve LGBTİ+’ların yapılan yardımlara erişimde çok ciddi güçlük çektiğini, kadınların başta ped olmak üzere ihtiyaçlarının karşılanmadığını, LGBTİ+’ların ve mültecilerin ise karşılaştıkları ayrımcılık, nefret ve şiddet nedeniyle yardım talep dahi edemediğine dikkat çektik.

Ayrıca deprem sonrasında KİHEP eğiticilerimizle online buluşma ve telefon görüşmeleri ile iletişime geçerek, yerellerde eğiticilerimizin içerisinde bulunduğu dayanışma çalışmaları ve dayanışma ağları konusunda bilgi paylaşımına destek olduk.

Yazımını üstlendiğimiz Euromed Rights Türkiye Ülke Bilgi Notu yayınlandı
Euromed Rights’ın Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu altında yazımını üstlendiğimiz Türkiye Ülke Bilgi Notu yayınlandı. İngilizce, Fransızca ve Arapça olarak yayınlanan Türkiye Ülke Bilgi Notu, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler dahil olmak üzere Anayasa ve iç hukukta Türkiye’de kadına yönelik ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin genel bir bilgi sunmanın yanı sıra mevzuat dışında uygulamadaki duruma ilişkin de genel bir fotoğraf sunma amacını taşıyor. Ülke bilgi notlarının tamamına buradan erişebilirsiniz. 

KİH-YÇ Mart ayında Diyarbakır’daki örgütleri ziyaret etti

KİH-YÇ olarak 6 Şubat’taki depremler sonrasında, Mart ayının ilk haftası ekipten 5 kişilik bir grup olarak Diyarbakır’a gittik. Diyarbakır’da geçirdiğimiz süre boyunca hem yerel örgütler ile görüşmeler gerçekleştirdik hem de gönüllere bireysel psikolojik destek seansları sunduk. Görüşmelerimize ilk olarak bünyesinde 100’e yakın sivil kuruluşu barındıran Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu ile başladık, aralarında Rosa Kadın Derneği, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD) ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Meclisi’nden arkadaşların da bulunduğu platform temsilcileri kadınlar ile görüştük, onların ihtiyaç ve taleplerini dinledik. Depremin ilk gününden bu yana komşu illere yardımların organize edildiği Kent Platformu çatısı altında bu işler büyük bir dayanışmayla kotarılsa da kadınlardan bölgesel bir kadın koordinasyonuna yönelik bir ihtiyaç olduğunu duyduk. Görüşmelerimize Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği Diyarbakır Gençlik Merkezi, Kadın Sanat ve Edebiyat Derneği (KASED) ve Mezopotamya Psikologlar İnisiyatifi ile devam ettik. Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği Diyarbakır Gençlik Merkezi’ndeki arkadaşlardan özellikle deprem sonrası Diyarbakır’daki duruma dair bilgiler aldık, gençlerin özel olarak da genç mültecilerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını konuştuk. Kadın Sanat ve Edebiyat Derneği’ndeki arkadaşlar ise bize depremin ilk günlerinde Adıyaman’da, Kahramanmaraş’ta ve Malatya’da gerçekleştirdikleri çalışmaları ve gelecek için hem çocuklar hem de kadınlar için yapmayı planladıkları sanat atölyelerini aktardı. Mezopotamya Psikologlar İnisiyatifi ile yapılan görüşmede ise Diyarbakır’da ve diğer deprem illerindeki psikolojik desteğe duyulan ihtiyaç üzerine konuştuk. Diyarbakır ziyaretinde aynı zamanda Diyarbakır’da yaşayan ve Batman’dan gelen KİHEP eğiticilerimiz ile buluşma fırsatımız oldu, onlardan da isteyenlere psikolojik destek sunduk.

KİH-YÇ ekibi Diyarbakır’a ziyaretlerini sürdürmeyi ve afet çalışması yapan Diyarbakır merkezli kadın örgütlerinin desteklenmesine devam etmeyi planlıyor. Psikolojik desteğin hem ihtiyaç duyan gönüllüler için gelecekte de sürdürülebilmesi hem de Diyarbakır’a ek olarak Adıyaman ve Malatya da afetten etkilenmiş kadın ve LGBTİ+’lar için ve psikososyal destek sunacak Diyarbakır merkezli çalışacak bir sosyal hizmet uzmanı ve bir psikologdan oluşan bir ekibin oluşturulması için çalışmalar devam ediyor.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seminerleri ile iş birliklerimizi büyütüyoruz

Toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine temel kavramları ve eşitliğe dair haklarımızı tartıştığımız toplumsal cinsiyet eşitliği seminerlerimize hem yüz yüze hem de çevrimiçi ortamlarda devam ediyoruz.

Bu kapsamda 15 Mart’ta İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi personeli ile İSKİ Genel Müdürlüğü’nde bir araya geldik. 100’den fazla kişinin katılım gösterdiği seminerde Nigar Etizer Karacık’ın sunumuyla kadına yönelik şiddet ve eşitliği konuştuk.

5 Nisan tarihinde de Kırmızı Biber Derneği üyeleri ile çevrimiçi ortamda buluşarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sivil Toplum Kuruluşları oturumunu gerçekleştirdik.

Fos Feminista’nın İlk Partner Forumu gerçekleşti
Fos Feminista bizim de KİH-YÇ olarak üyelerinden biri olduğumuz cinsel sağlık, üreme sağlığı hakları ve adaleti alanında çalışan feminist bir birlik. FosFeminista her iki yılda bir üyelerini bir forum ile bir araya getirmeyi hedefliyor. Birliğin ilk forumu da 28-29 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleşti. KİH-YÇ olarak bizim de katıldığımız bu foruma 34 ülkeden, birliğe üye 70 örgütü temsilen 200’den fazla kişi katıldı. Forumda çoğunluğu birliğin üye örgütlerinden olan 42 konuşmacı, 2 forum kolaylaştırıcısı, 18 tercüman, 13 grafik sanatçısı yer aldı ve etkinlik 44 Fòs Feminista çalışanı tarafından desteklendi. Forum boyunca Fòs Feminista’nın üç stratejik taahhüdü olan (1) insani yardım durumları da dahil olmak üzere doğum kontrolü, kürtaj, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve kapsamlı cinsellik eğitimi için bakım ve hizmetlerin genişletilmesi, (2) toplumsal cinsiyet ve üreme adaletini sağlamak için yasalar, politikalar ve sosyal normların dönüştürülmesi ve (3) kesişimsel feminist hareketlerin ve örgütlerin güçlendirilmesi üyeler arasında tartışıldı. Paralel oturumlar hariç tüm forumda 4 dil birlikte kullanıldı. Forum çevrimiçi gerçekleşmiş olmasına rağmen müzik, dans ve görsel sanat etkinlikte çokça yer aldı. Forum üyeler tarafından olumlu geri bildirimler aldı, üyeler özellikle diğer üyeleri daha yakından tanımak ve bağlantı kurmak için forumun çok etkili olduğunu ifade etti. Foruma dair hazırlanan rapor 4 dilde paylaşılıyor olacak.

Uzun bir aradan sonra yeniden yüz yüze Feminist Buluşmalar’da bir araya geldik

Pandemi nedeniyle çevrimiçi formata taşıdığımız Feminist Buluşmalar serimize uzun bir aradan sonra yüz yüze düzenlediğimiz etkinlikle devam ettik. 15 Nisan’da düzenlediğimiz  “Yaşamı Yeniden Kuruyoruz: Afette Feminist ve LGBTİ+ Dayanışması” konulu buluşmada, 6 Şubat depremlerinin kadın ve LGBTİ+’ları nasıl etkilediğini, kadın ve LGBTİ+’ların afet sonrası dönemde özelleşen ihtiyaçlarının neler olduğunu ve feminist ve LGBTİ+’ların afet sonrası süreçte nasıl dayanışma yolları ve mekanizmaları oluşturduklarını Afet için Feminist Dayanışma Grubu’ndan Bade Başer, Ankara LGBTİ+ Deprem Dayanışması’ndan Havva Kafes, Rosa Kadın Derneği’nden Adalet Kaya, Kadın Koalisyonu’ndan Elif Ege ile konuştuk. Deprem bölgesinde her türlü koordinasyonsuzluk ve engellemelere rağmen kadın ve LGBTİ+’ların inanılmaz bir dayanışma ördüğünden bahseden katılımcılar, yaşamı yeniden kurmak için feminist dayanışmaya ihtiyaç olduğunun altını çizerek gerek bölgede gerekse göç edilen illerde uzun erimli planlamaların önemine vurgu yaptı.

8. Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştirdik

25 Nisan 2023 tarihinde KİH-YÇ olarak 8. Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştirdik. Bu sefer genel kurul toplantımızın gündemine afet sonrası çalışmalarımız da girdi. Genel kurul vesilesiyle bir araya gelenler olanlar olarak 6 Şubat Depremleri sonrası deprem bölgelerine gidenlerimizin deneyimlerini dinleme fırsatımız oldu. Genel kurulda konuştuklarımızı daha geniş bir gruba da aktarmak için genel seçimler sonrası üyeler ve KİHEP eğiticilerimiz için online bir buluşma yapma kararı aldık.

Bu Kalabalığı Hatırla: 6284 isimli belgeselimizin ilk gösterimini yaptık

“Bu Kalabalığı Hatırla” adını verdiğimiz feminist belgesel serisi kapsamında hazırladığımız 6284 sayılı Kanun’u konu alan belgeseli 29 Nisan’da Beyoğlu’nda bulunan Postane İstanbul’da düzenlediğimiz bir etkinlikle tanıttık. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı etkinlikte 6284 sayılı Kanun’un yasalaşmasına giden süreci, kadın hareketinin bu süreçteki mücadelesini ve kanunun uygulanmasına yönelik sorunları konu alan belgeselin gösterimini gerçekleştirdik. Ardından etkinlik, belgeselde yer alan konuşmacılar Hülya Gülbahar, Zelal Ayman, Deniz Bayram ve İrem Yıldız, Anjelik Kelavgil, Berfu Şeker’in 6284 üzerine yaptığı konuşmalarla devam etti.

43. Sayıyı Görüntüle >

Yorumları Görüntüle

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Copyright © 2020 Kadının İnsan Hakları. Tüm Hakları saklıdır.
Mor Bülten, Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği'nin süreli yayınıdır. Mor Bülten'de yazar ismi ile yayınlanan yazılardaki görüşler yazara aittir ve bunların derneğimizin görüşlerini yansıttığı anlamına gelmemektedir.

Yukarı