Bizden Haberler

2021’in Son Aylarında Neler Yaptık?

KİH-YÇ ekibi iki günlük kampını tamamladı

KİH-YÇ ekibi 16 kişi olarak 24-26 Eylül 2021 tarihleri arasında Kocaeli Kandıra’da bir araya geldik. Uzun zamandır hep yapmayı istediğimiz ancak işlerden güçlerden bir türlü vakit bulamadığımız ve son iki yıldır da pandemi sebebiyle düzenleyemediğimiz bu kamp etkinliği sayesinde kendi içimize dönme, arada ekranlar olmadan tartışma ve sohbet etme fırsatını bulduk. Kamp süresince toplantı salonunda ve doğa içinde gerçekleştirilen sohbetlerde hem bugüne kadar yaptıklarımızı değerlendirdik hem de geleceğe dair yeni fikirlerin tohumlarını attık.

IPPF EN’in kürtaj raporunu Türkçe’ye çevirdik

Uluslararası Planlı Ebeveynlik Federasyonu Avrupa Ağı (IPPF EN) Ortakları’nın Avrupa ve Orta Asya’da Kürtaj Mevzuatı ve Uygulaması araştırmasını Türkçe’ye çevirdik. Kadın ve kız çocuklarının doğurganlık sağlığına yönelik tehditleri kapsamlı bir şekilde ele alan bu araştırmanın raporu bütün kadınların güvenli ve ayrımcılıktan uzak bir şekilde kürtaj hizmetine erişebilmesinin önemini vurguluyor. Federasyonun ortaklarından alınan bilgilerin derlendiği araştırma, Avrupa ve Orta Asya’dan 42 ülkeyi kapsıyor.
Bu rapor, kürtaj hizmetine erişim konusunda kadınların ve kız çocuklarının deneyimlerine dair genel bir bakış açısı sunmayı, üreme sağlığı ve doğurganlık haklarına yönelik mevcut tehditleri vurgulamayı ve bu alanda daha fazla tartışma ve araştırmayı teşvik etmeyi önüne koyuyor. Raporun Türkçe çevirisine buradan ulaşabilirsiniz.

Feminist Buluşmalar’ın yedincisini düzenledik

2019 yılında başladığımız feminist buluşmalara devam ediyoruz. Ekim ayında Begüm Başdaş ve Hayriye Kara ile “Feminist ve LGBTİ+ Politikaları Bağlamında Göç ve Mülteci Hakları” üzerine konuştuk. İlk olarak Avrupa Birliği ve Türkiye’nin göç politikalarına değindik; bu kısımda öne çıkan noktalar Avrupa Birliği’nin geldiğimiz noktada sınır güvenliğini ve göçün durdurulmasını bir öncelik olarak belirleyerek söylemde dahi insan hayatları ve haklarını göz ardı eden politikaları ile Türkiye’deki hukuki statü problemi oldu. Odaklandığımız bir diğer nokta da mülteciler için haklara erişim önünde ne gibi engeller olduğu, bu engellerin özellikle kadınlar, LGBTİ+’lar ve çocuklar tarafından nasıl deneyimlendiğiydi. Soru cevap bölümüne geçmeden son olarak konuştuğumuz başlık ise dayanışmaya dairdi; burada da öznelerin kendi adlarına konuşacağı alanlar ve dil bariyerini aşacak çözümlerin öneminin yanı sıra bu konularda mevcut yaklaşımlarımızı eleştirel bir şekilde yeniden değerlendirmemizin gerekliliği üzerinde durduk. Soru cevap bölümündeki tartışma da oldukça verimliydi. Mor Bülten’in bu sayısının Serbest Köşe’sini etkinlikte öne çıkan bazı noktaları özetlediğimiz bir yazıya ayırdık; buradan ulaşabilirsiniz.

12. KİHEP Eğitici Eğitimi’ni gerçekleştirdik

12. KİHEP Eğitici Eğitimi’ni 11-24 Ekim 2021 tarihleri arasında Şile’de gerçekleştirdik. 25 katılımcının tamamladığı eğitime İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Maltepe, Şişli Belediyeleri’nden ve dernek ekibimizden katılım oldu. 12. KİHEP Eğitici Eğitimi ile birlikte KİHEP Eğiticilerinin toplam sayısı 284’e yükseldi.

24 Ekim 2021’de gerçekleştirdiğimiz kapanış ve sertifika törenine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şenay Gül, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Neval Gündoğan Arslan, Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Kimet Batmaz, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Nuran Dağdelen, Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Şilan Eraslan, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şimşek, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Didem Akyüz, Maltepe Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Bahadır Keşan katıldı. Belediyeleri adına kadınların yaşadıkları hak ihlalleri ile mücadele için kadın örgütleri ile birlikte hareket etmenin önemini vurgulayan misafirlerimiz, KİHEP’in daha fazla kadına ulaşması konusunda da eğiticilerimizi destekleyecekleri konusunda söz verdiler.

İstanbul ilinde KİHEP’in yaygınlaştırılması ve yerel yönetimlerle ilişkilerin güçlendirilmesi anlamında çok önemli iş birliklerinin başlangıcı olarak gördüğümüz bu eğitici eğitimi sayesinde, İstanbul’un dört bir yanında artık daha çok KİHEP grup çalışması gerçekleştirebileceğiz.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezleri’nde (İSADEM), mahalle evlerinde ve pek çok ilçe belediyesinde bulunan kadın danışma merkezlerinde, sosyal hizmet merkezlerinde açılacak KİHEP gruplarına katılmak bu eğitici eğitimi ile mümkün hale geldi. Belediyeler şimdiden KİHEP grup çalışmaları için duyurular yapmaya başladı.

Biz de KİH-YÇ olarak bu önemli çalışma için katılımcı tüm kadınlara ve kuruluşlara çok teşekkür ediyor, KİHEP eğitici ağına katılan arkadaşlarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyoruz.

12. KİHEP Eğitici Eğitimi fotoğraf albümümüze buradan ulaşabilirsiniz.

KAOS GL ile Ortak Mücadele Hep Birlikte (ODOS) gününde toplumsal cinsiyet kavramı üzerine bir panel düzenledik

KİH-YÇ ve KAOS GL olarak 2019’dan beri toplumsal cinsiyet karşıtı hareketlere ve söylemlere karşı feministler ve LGBTİ+’ların birlikte mücadelesinin önemini vurgulamak, yeni stratejiler geliştirmek üzere Dayanışma Yaşatır ve Dayanışma Sınır Tanımaz etkinliklerini düzenliyoruz. Üyesi olduğumuz Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu’nun (CSBR) her yılın 9 Kasım tarihinde gerçekleştirdiği Ortak Mücadele Hep Birlikte (ODOS) Kampanyası kapsamında başlattığımız iş birliği ve dayanışmamızı sürdürüyoruz.
Bu sene İstanbul Sözleşmesi ile yeniden yükselen tüm bu tartışmaya bir adım geriden bakmak, toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlarının yeniden üzerine düşünmek istedik. Bu amaçla 9 Kasım’da çevrimiçi gerçekleştirdiğimiz “Feminizmden Kuir Teoriye Toplumsal Cinsiyet” başlıklı panelde Demet Bolat, Evren Savcı ve Sema Semih ile toplumsal cinsiyet kavramının kuramsal, politik ve tarihsel gelişiminde toplumsal cinsiyetin ne ara ve nasıl LGBTİ+ hakları mücadelesinin anahtar kavramlarından biri haline geldiğini, trans dışlayıcı feminist görüşlerin ortaya çıkmasına ve yıllar içinde daha da görünür olmasına zemin hazırlayan kuramsal ve tarihsel dönüşümleri, Türkiye’de bu tartışmaların feminist hareket içindeki yansımalarını, Türkiye feminist ve LGBTİ+ hareketi arasındaki tarihsel ittifakları ve yakın gelecekteki ittifak olanaklarını tartıştık.

Eğitim Sen Kocaeli Şubesi ile KİHEP İş birliği Protokolü imzalandı

23 Kasım 2021 tarihinde Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Kocaeli Şubesi ile KİHEP İş Birliği Protokolü’nü imzaladık. Protokol ile sendika bünyesinde hem sendika üyelerine hem de Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu bünyesinde örgütlü kadınlara yönelik olarak düzenli olarak KİHEP grup çalışmaları yürütmeyi hedefliyoruz. Eğitim Sen Kocaeli Şubesi ile imzalanan bu protokol, bir sendika ile imzalanan ilk protokol olması sebebiyle bizim için özel bir anlam taşıyor.
KİHEP’in yaygınlaştırılması ve daha çok kadına ulaşması için desteklerini ortaya koyan Eğitim Sen Kocaeli Şubesi yönetimine ve bu iş birliğini mümkün kılan KİHEP grup yönlendiricisi Hilal Karul’a çok teşekkür ediyoruz.
Çevrimiçi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seminer Oryantasyonu’nu gerçekleştirdik

3 Aralık 2021 tarihinde 12. KİHEP Eğitici Eğitimi katılımcılarına yönelik olarak Çevrimiçi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seminer Oryantasyonu’nu gerçekleştirdik. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Semineri, Sivil Toplum Kuruluşları Oturumu, Belediyeler Oturumu ve Özel Sektör Oturumu sunumlarını kendileri ile paylaştık. Gelecek dönemde de yüz yüze gerçekleştirmekte olduğumuz seminer çalışmalarının yanı sıra Zoom ve benzeri platformlar üzerinden çevrimiçi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seminerlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Kadınların Üreme Sağlığı Hizmetleri ve Kürtaj Deneyimleri üzerine bir araştırma yaptırdık

Kadınların beden, cinsellik, doğum ve kürtaj konusundaki deneyim, algı ve duygu dünyalarını ön plana çıkarmak ve de Türkiye’de yasal ama erişilebilir olmayan kürtaj hakkını etkili feminist yöntemlerle savunmak üzere stratejileri belirlemek için Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın katkılarıyla Dissensus Araştırma’ya bir araştırma yaptırdık. Kadınların Üreme Sağlığı Hizmetleri ve Kürtaj Deneyimleri başlıklı araştırmanın çıktılarını 3 Aralık’ta düzenlediğimiz bir toplantı ile paylaştık. Araştırmaya dair daha fazla bilgi edinmek için Mor Bülten’in bu sayısındaki yazımızı okuyabilirsiniz. Araştırmanın raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

CEDAW videoları yayınlandı!

Birleşmiş Milletler (BM) düzeyindeki 9 temel insan hakları sözleşmesinden biri olan Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW), bu sözleşmeler arasında özellikle kadınların insan haklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan tek sözleşme. Biz de Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği olarak, IWRAW Asia Pacific’in hazırladığı, CEDAW’ın üç temel ilkesi olan gerçek eşitlik, ayrımcılık yapmama ve devlet yükümlülükleri ilkelerinin ne anlama geldiğini anlatan 3 kısa animasyonu Türkçeleştirerek sosyal medya kanallarımız aracılığıyla paylaştık.

Gerçek Eşitlik:

Ayrımcılık Yapmama:

Devletin Yükümlülüğü:

İstanbul Sözleşmesi için Birlikte (United 4 Istanbul Convention) kampanyası, küresel bir forum düzenledi

Sekreteryasını yürüttüğümüz İstanbul Sözleşmesi için Birlikte (United 4 Istanbul Convention) kampanyası kapsamında toplumsal cinsiyet ve insan hakları karşıtı saldırılar karşısında geliştirilebilecek kesişimsel ve ulusötesi stratejileri konuşmak üzere bir forum düzenledik. 7 Aralık’ta düzenlenen etkinlikte Orta Avrupa Üniversitesi’nden (Central European University) Profesör Andrea Petö açılış konuşmasını yaptı. GREVIO Komitesi Başkanı Iris Luarasi toplantıya bir video mesaj ile katıldı.

Ayrıca AWID’i (Kalkınmada Kadın Hakları Derneği) ve Hakların Evrenselliği Gözlemevi (OURs) Çalışma Grubu’nu temsilen Anissa Daboussi, Sosyal Bilimler Merkezi Berlin’den (Wissenschaftszentrum Berlin) Jelena Cupac ve İrem Ebetürk Tuncer, Kuzey Makedonya’daki Coalition Margins’den Irena Civetkovik, Polonya Sevgi Dışlamaz Derneği’nden (Love Does Not Exclude Association) Hubert Sobeski, AFDA’dan (Asociacion Familias Diversas de Argentina) Andrea Rivas, Feminist Dış Politika Merkezi’nden (CFFP) Damjan Denkovski güncel durumdan ve saldırılara karşı geliştirilebilecek taktiklerden bahsetti. Türkiye’deki durumu ise Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’ndan Ceren Akkaya, Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği’nden Arzu Kepez ve İlknur Akbaba ve KAOS-GL’den Umut Güven aktardı.

Toplantının ikinci kısmında, katılımcılar otoriter rejimlere ve onlar tarafından desteklenen toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtı gruplara karşı direnmek için nasıl taktikler izlenebileceği üzerine deneyimlerini paylaştılar.

Güçlü bir şekilde mücadeleye devam etme çağrısı yapan kampanya bileşenleri “Bu buluşmanın ve İstanbul Sözleşmesi için Birlikte kampanyasının feminist hareket, LGBTİ+ ve insan hakları hareketleri arasında toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan haklarını savunmak üzere küresel diyalogu beslemesini umuyoruz.” diyerek her türlü eşitsizliğe beraber örgütlenmek için tüm hareketlerden aktivistlere de seslendi. Foruma dair basın bültenine buradan ulaşabilirsiniz.

Çevrimiçi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seminerlerine devam ediyoruz

Salgın döneminde başladığımız çevrimiçi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seminerleri uygulamalarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz dönemde de KİHEP Eğiticilerimiz Ayla Erdoğan, Aysel Yıldırım, Aysun Töngür Katmer ve Duygu Dokuz Şahin’in gerçekleştirdiği seminerler ile Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), Ege Kadın Buluşması, Şerife Bacı Kadın Platformu, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ve Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED) üyeleri ile bir araya geldik. Bu dönemde düzenlenen 5 seminere 300’den fazla kişi katılım gösterdi.

25 Kasım içeriklerimiz 2 ayrı yerde sergi oldu!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nü de içinde barındıran kasım ayı boyunca sosyal medyada yaygınlaştırmak üzere erkek şiddetine yönelik bilgilendirici içerikler hazırladık ve gün gün sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. 25 Kasım eylemleri ve etkinlikleri kapsamında Çanakkale’de görsellerimiz otobüs duraklarında, sokaklarda raketlere asıldı.

Ayrıca Ayvalık Kadın İnisiyatifi açtığı stantlarda afiş olarak bastırıp görselleri bir sergiye dönüştürdü.

40. Sayıyı Görüntüle >

Yorumları Görüntüle

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Copyright © 2020 Kadının İnsan Hakları. Tüm Hakları saklıdır.
Mor Bülten, Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği'nin süreli yayınıdır. Mor Bülten'de yazar ismi ile yayınlanan yazılardaki görüşler yazara aittir ve bunların derneğimizin görüşlerini yansıttığı anlamına gelmemektedir.

Yukarı